Du som vill använda el till båten på Holmen köper ett elkort av Stugmästaren…

Priset är 250 kr /säsong

eller 40kr / dygn

Kortet förvaras synligt (vindrutan ) på båten