Välkommen att kontakta oss i Karlskoga Trädgårdsförening

Styrelsen

 

Ordförande, reseansvarig: Kerstin Birkenflo Lilja  070-2006722
Vice ordförande: Ingrid Bergström 070-5714942
Sekreterare: Eva Sahlberg Blom 070-3054156
Kassör: Lena Pöpke 070-223 99 28
Medlemsansvarig: Kalle Weidt 070-6490955
Sofia Tungfelt 070-3800715
Anja Weidt 070-6709277
Sannapia Widlund 070-6834201
Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du
välkommen att höra av dig till någon av oss.

Internetadress:
http://www.mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening/