Välkommen att kontakta oss i Karlskoga Trädgårdsförening

Styrelsen

Ordförande: Catarina Lindberg 070-3386844
Vice ordförande: Anja Weidt 070-6709277
Sekreterare: Eva Sahlberg Blom 070-3054156
Kassör: Lena Pöpke 070-223 99 28
Liselott Aronsson 070-2279991
 Reseansvarig, Medlemsansvarig Kerstin Ström 070-2006722
Sofia Tungfelt 070-2072450

Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du
välkommen att skriva till oss

E-postadress:
catarinalindberg@hotmail.se

Internetadress:
http://www.mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening/