Behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Karlskoga Trädgårdsförening sparar dina personuppgifter, dvs namn och adress, så länge du är medlem hos oss. Detta gäller också telefonnummer och e-postadress om du lämnat dessa uppgifter till oss.