Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar

Rabatter kan vara förenad med vissa villkor och vissa varor kan vara undantagna.Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp.