Rolands plantskola är en grossist som ger oss möjlighet att mot uppvisande av medlemskort köpa fina perenner och plantor mycket förmånlig. 

Hela aktiviteten sker i utomhusmiljö på stora ytor med gott om plats. Vi åker dit i egna bilar. 

Då alla växter är presenterade med sina latinska namn är det ett tips att gå in på hemsidan www.rolandsplantskola.se och förbereda dina eventuella köp i förväg med hjälp av de listor som du kan hämta där.