Rolands plantskola är en grossist som ger oss möjlighet att mot uppvisande av medlemskort köpa perenner och plantor mycket förmånlig. Kontanter eller Swish är gångbart. 
Hemsida www.rolandsplantskola.se

Revsten 3110, Kristinehamn 
Behöver du skjuts, ring Anja Weidt 070 6709277