INSTÄLLT PGA DE NYA STRÄNGA RESTRIKTIONERNA FRÅN FHM/REGION ÖREBRO LÄN

Vilken jord är den bästa till olika växter och hur tar man hand om sin jord för att få bästa möjliga utdelning? Och bokashi – är du nyfiken på hur det fungerar? 

Sofia Tungfelt och Kalle Weidt från Villingen andelsjordbruk, tillika medlemmar i styrelsen, delar med sig av det som de lärt sig genom utbildning och erfarenhet.
Rävåskyrkan, Bastugatan 39. 
Fika 20 kronor. Lotteri.

På grund av ovissheten om vilka restriktioner som kommer att gälla för maximalt antal deltagare i en sammankomst vill vi att du anmäler ditt deltagande till Eva Sahlberg Blom, tel. 070-3054156, eller eva.sahlbergblom@gmail.com