Svedrins trädgård i Rudskoga har extra öppet så att vi kan handla med 25 % rabatt. Medlemskort ska visas.

Samarrangemang med Degerfors trädgårdsförening.

Samling vid Sjöviksplan kl. 14.20 för gemensam avresa med egna och andras bilar.