Jenny Andersson på Västby blomsterodling bjuder in oss så att vi får hjälp med att binda våra egna kransar till advent och jul. Max 7 deltagare och priset är 495 kr inkluderande lättare förtäring.

Anmälan till sannapian@gmail.com tel. 070-683 42 01