Bin och andra pollinerande insekter är oerhört viktiga för oss trädgårdsälskare. Lars Malmros – som har 30 års erfarenhet av biodling – berättar om binas liv, konsten att odla bin och vad vi kan göra i våra trädgårdar för att få bina att trivas. Under våren ges det tillfälle att besöka Lars bigård på Noravägen i Karlskoga (mer om det i vårprogrammet).
Entré inklusive fika. Lotteri. 
Rävåskyrkan, Badstugatan 39, Karlskoga