Vid ett medlemsmöte i oktober 2019 berättade Lars Malmros om bin, biodling och hur vi kan gynna pollinerande insekters liv. Nu är vi välkomna att besöka familjen Malmros bin, som bor på Noravägen 19 i Karlskoga. 

Anmälan om deltagande till Kirsti Malmros