Ingrid Björklund är trädgårdsmästare. Hon vägleder oss i konsten att ”hösta” trädgården på bästa möjliga sätt så att både växterna, våra vänner pollinerarna och vi mår så bra som möjligt.

Anmälan till birkenflo.lilja@gmail.com tel. 070-200 67 22