Våra styrelsemedlemmar och odlare på Villingens andelsjordbruk har djupa kunskaper i odlingens mysterium och hur man kan odla året runt. Nu delar de med sig av det till oss i trädgårdsföreningen.

Anmälan till sofia@villingen.nu  tel. 070-380 07 15