”Odla smart”

Joel och Maria Holmdal från andelsjordbruket Rikkenstorp i Grängesberg besöker oss och berättar om hur man kan tänka smart när man odlar. Det handlar om kretslopp, kompostering och andra lösningar. 

Ta med era vänner, även icke medlemmar är välkomna. 

Entréavgift som också inkluderar fika. Lotteri.

Beskärning av fruktträd

Göran Hellzén lär oss beskära fruktträd. Först blir det ca 2 timmar teori och därefter praktik med klippning av ett par olika träd. Avgift 200 kr per person.
Plats meddelas senare.
Anmälan och mer information: Eva Sahlberg Blom  tel. 070-305 41 56

(Vid olämpligt väder kan det bli framflyttat till en senare lördag).

 

Årsmöte med föredrag om svampodling

Årsmötesförhandlingar. 
Sidan kommer att uppdateras med årsmöteshandlingar.
Därefter berättar Johnny Ammer, svampkonsulent, svampodlare och ägare till Svamphuset i Höör, om hur man själv kan odla svamp. Produkter kommer att finnas till försäljning. 

Fika och lotteri.

Extraöppet på Bergslagscenter

Bergslagscenter har extraöppet så att vi kan handla med 20 % rabatt mot uppvisande av medlemskort (ej kampanjvaror). 

Fika finns att köpa.

OBS: Inget insläpp före 18.30!

”Det där med blommor och bin” – besök på bigård

Vid ett medlemsmöte i oktober berättade Lars Malmros om bin, biodling och hur vi kan gynna pollinerande insekters liv. Nu är vi välkomna att besöka familjen Malmros bin, som bor på Noravägen 19 i Karlskoga.

Plantmarknad vid Bofors stationsområde

I samband med Kultur- och föreningskalaset anordnas den populära plantmarknaden där medlemmar säljer plantor, växter mm från egna odlingar. Alla är välkomna att sälja och att handla. 

Anmälan och information om försäljning: Eva Sahlberg Blom,  tel. 070-305 41 56

Extraöppet på Svedrins trädgård

Svedrins trädgård i Rudskoga har extraöppet så att vi kan handla med 25 % rabatt mot uppvisande av medlemskort. 

Om du behöver skjuts, kontakta Eva Sahlberg Blom 
tel. 070-305 41 56.

Öppen trädgård i Karlskoga – när trädgården är som bäst

Öppna din trädgård för andra under ett par timmar! 

Annonsering sker en vecka före visningen via e-post, Facebook, hemsidan och/eller föreningsmeddelande. 

Om du vill öppna din trädgård för medlemmarna, meddela Lena Pöpke tel. 070-223 99 28

Trädgårdsresa till Västergötland

Anmälan kan ske först efter det att det nya programbladet har skickats ut till samtliga medlemmar! Sidan kommer att därefter att uppdateras.