”Det där med blommor och bin” – besök på bigård

Vid ett medlemsmöte i oktober 2019 berättade Lars Malmros om bin, biodling och hur vi kan gynna pollinerande insekters liv. Nu är vi välkomna att besöka familjen Malmros bin, som bor på Noravägen 19 i Karlskoga. 

Anmälan om deltagande till Kirsti Malmros  

Klockargårdens handelsträdgård

Denna dag ger Klockargården 25 % medlemsrabatt mot uppvisande av medlemskort. Gäller hela dagen och med undantag av kampanjvaror. Vi åker i egna bilar.

Observera att det kan råda restriktioner om antal besökare i affären som vi då måste respektera!

Extraöppet på Svedrins trädgård

Svedrins trädgård i Rudskoga har extraöppet så att vi kan handla med 25 % rabatt mot uppvisande av medlemskort. Gäller ej kampanjvaror. Vi åker i egna bilar.

Observera att det kan råda restriktioner om antal besökare i affären som vi då måste respektera!

Vårmarknad vid Bofors stationsområde

INSTÄLLT PGA PANDEMIN!

Vårmarknaden där försäljning sker av plantor, växter mm från egna odlingar, liksom en del egentillverkat konsthantverk/hemslöjd. Alla är välkomna att sälja och att handla. 

Försäljare som inte är medlemmar i Karlskoga trädgårdsförening betalar en avgift på 100 kronor (eller blir medlemmar för samma kostnad - till medlemsanmälan). Medlemmar betalar inget för sin plats. Eget bord måste tas med. 

Anmälan och information om försäljning: Eva Sahlberg Blom,  tel. 070-305 41 56.

Vi kommer att anpassa försäljningen efter de restriktioner som råder!

Öppen trädgård – när trädgården är som bäst

Öppna din trädgård för andra medlemmar under ett par timmar! Vi vill gärna se olika trädgårdar; små och stora, med eller utan specialintresse, trädgårdar med fiffiga lösningar etc. Annonsering sker en vecka före visningen via e-post, Facebook, hemsidan och/eller föreningsmeddelande. 


Om du vill visa din trädgård: meddela Lena Pöpke  tel. 070-223 99 28

Trädgårdsresa 2021

Den planerade resan till Västergötland skjuts upp till 2022, på grund av det osäkra läget med den pågående pandemin. Om bilden ändras i positiv riktning kan det bli ett snabbt beslut om resa under våren. Erbjudande kommer då att i första hand gå till dem som hade en plats våren 2020. (Om platserna blir begränsade kommer turordning utifrån anmälningsdatum att gälla.)

Kontakt: Kerstin Birkenflo Lilja, tel. 070-200 67 22.

(De datum som står ovan är tänkbara datum om det blir en resa)