Att odla året runt

Våra styrelsemedlemmar och odlare på Villingens andelsjordbruk har djupa kunskaper i odlingens mysterium och hur man kan odla året runt. Nu delar de med sig av det till oss i trädgårdsföreningen.

Anmälan till sofia@villingen.nu  tel. 070-380 07 15

En egen krans till jul

Jenny Andersson på Västby blomsterodling bjuder in oss så att vi får hjälp med att binda våra egna kransar till advent och jul. Max 7 deltagare och priset är 495 kr inkluderande lättare förtäring.

Anmälan helst via e-post till sannapian@gmail.com 
tel. 070-673 42 01 (Observera att det står fel telefonnummer i programmet!)