Den 10 januari arrangerade Karlskoga trädgårdsförening ett gratis webinarium om jord, gödsel och bokashi, som hölls av Sofia Tungfelt och Kalle Weidt från Villingen andelsjordbruk öster om Karlskoga. Evenemanget gästades av ca 50 personer från hela landet och deltagarna hade även möjlighet att få svar på sina frågor i ämnet.