Den 8 mars samlades drygt 50 medlemmar för årsmöte och för att lyssna på Jonny Ammer, "svampkungen", som berättade om hur man kan odla svamp på hemmaplan. Jonny hade också med sig en del produkter, bland annat sitt egenutvecklade svamphus, som många fick med sig hem för att prova denna odlingsform.