Föreläsare: Lars Lundgren, sjukvårdsdirektör Region Örebro län