Föreläsare Pialill Ring, verksamhetsledare berättar om Nyföretagarcentrum och Inkubera, som bidrar till en god utveckling i Karlskoga.