Föredragshållare: Jonas Claesson, hälso-och sjukvårdsdirektör