Vi sparar dina personuppgifter, namn och adress, så länge som du är medlem i föreningen. Uppgifterna används för att skicka information i Medlemsbladet och som grund för deltagande i medlemslotteriet.
För ev invändningar, kontakta kassaförvaltaren AnnCharlotte Andersson tel 070-2390370