Karlskoga Konstförening

Vill väcka och sprida intresse för konst i närområdet