Gratis rådgivning om konst. 

Christer Norrström och Karl-Otto Busk finns i Konsthallen för att svara på frågor och bedöma konst, ibland även värdera den. Det kan vara arvegods eller andra förvärv. Detta är en uppskattad aktivitet som återkommer en gång per termin.