• Dragning sker den 22 september kl. 19.00 i bibliotekets hörsal
  • Vinstutställning 29 och 30 september kl. 17.00-19.00 i Karlskoga konsthall
  • Vinstval den 30 september kl. 19.00 i Karlskoga konsthall
  • Alla vinster kommer att presenteras med bilder på Karlskoga Konstförenings hemsida.