Karlskoga Konstförening

Vill väcka och sprida intresse för konst i närområdet

VÅRSALONGEN 2023

HEDERSUTSTÄLLARE Terry Voyce

Vill du söka till Vårsalongen 2023
Konstnärer som är födda, bosatta eller har haft sin verksamhet i Karlskoga-Degerforsområdet är välkomna att söka till vår jurybedömda Vårsalong med max fyra verk. Blankett för ansökan och information om aktuella tider och hur du ska göra för att lämna in dina konstverk kommer att finnas på denna sida kring årsskiftet.

Sidan kommer att uppdateras.

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2023

UTSTÄLLARE

Sidan kommer att uppdateras

HÖSTUTSTÄLLNINGEN 2023

UTSTÄLLARE

Sidan kommer att uppdateras