Äntligen! kunde den årligt återkommande Vårsalongen slå upp portarna igen, efter två års pandemirestriktioner. Sextioen konstnärer ansökte om att vara med, varav 39 blev antagna. Antal verk som ställdes ut var 84. Hedersutställare var Göran Thunfeldt. 

Besöksantalet uppgick till drygt 810 personer under de tre veckor som utställningen varade.