Ett 30-tal personer mötte upp till årsmötet den 3 april. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där Magnus Ahlberg var ordförande, bjöds på folkmusik av en ensemble från Kulturskolan samt ett föredrag om Sveriges konstskolor av före detta rektor vid Örebro konstskola, Peter Ekström. 

Siv Andersson avgick som ordförande efter många trogna år och Linda Jurmu valdes till ny ordförande för föreningen. En ytterligare ledamot har valt att avgå, Tomas Bergström, men i stället fick vi hälsa två nya ledamöter välkomna; Marie Hellsing och Johnny Nilsson. 

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen med om du klickar här