Sedan 1960-talet har konstföreningen varje år genomfört den jurybedömda utställningen Vårsalongen. De deltagande konstnärerna har en anknytning till Karlskoga på något sätt. Det är också ett tillfälle för såväl etablerade som mer okända konstnärer att få visa sina konstverk. I årets utställning var 49 konstnärer representerade med 99 verk. Hedersutställare var Antje Pfeffer.

Vårsalongen är en populär utställning som i år lockade 800 besökare under de tre veckor som den varade.