Karlskoga kammarkör är en blandad kör med 20–25 medlemmar.
Repertoaren består av klassiska verk, körlyrik, jazz och visa.

Kammarkören har genom åren konserterat på många platser i Sverige och har samarbetat med flera ensembler och solister och  medverkade bland annat i Händels Messias på konserthuset i Örebro och på Bregårdsskolan i Karlskoga och i Bachs Juloratorium i Jönköping och Karlskoga. Vid alla dessa konserter sjöng kören tillsammans med Karlskoga Symfoniorkester.

Kören leds av Kristina Folker