Bofors musikkår samarbetar med Olaus Petri musikkår och ger konsert i Bregårdsskolan aula
Dirigent är Staffan Sjösvärd.