Program:
Beethovens sonater:
Op 24  Nr 5 Vårsonaten
Op 47 Nr 9 Kreutzersonaten för violin och piano

Medverkande:
Katarina Andreasson, Violin
Katarina Andreasson är en av de ledande svenska kapellmästarna , violinister och konsertmästare. Som 22-åring blev hon 1:a Konsertmästare för Aalborgs symfoniorkester och senare av Göteborgs Operaorkester. Sedan 1996 är hon 1:a Konsertmästare för Svenska Kammarorkestern (SCO) i Örebro.
Peter Friis Johansson, piano
Peter Friis Johansson glödande spel och känsla för subtil klanglig variation, förenat med förmågan att se oväntade konstnärliga samband och utifrån dem skapa raffinerade musikaliska idéer har gett honom epitet som ”nyansernas konung”, ”ljudmagiker” och ”fullblodsgeni”. Han har gjort bejublade framträdanden på flera av världens mest prestigefyllda scener, vunnit tävlingar i högsta internationella konkurrens och samarbetat med flera av vår tids största tonsättare.