När det tumultartade året 2020 går mot sitt slut, är det dags att fira födelsen av en utav de, genom tiderna mest inflytelserika och genialiska personerna inom musikens värld. Kompositören Ludwig van Beethoven hade fyllt 250 år den 16 december. Detta firar Karlskoga Konsertförening med två konserter under hösten 2020. En orkesterkonsert den 24 oktober med Karlskoga Symfoniorkester under ledning av Rebecka Gustavsson och med oboisten Martin Törnqvist Då vi kommer att få höra:

Leonora overtyr nr 1, Oboekonsert i D-dur och Symfoni nr 2 i D-dur

Vi erbjuder även en kammarkonsert den 8 november tillsammans med Katarina Andreasson: violin och Peter de Friis Johansson: Piano där vi får lyssna till två av hans sonater för piano och violin.

Dessa konserter är även del av Karlskoga Konsertförenings 75 års jubileum.