Karlskoga Konsertförening vill erbjuda ett brett utbud av musikevenemang med hög konstnärlig kvalitet. Detta är möjligt tack vare skickligt och engagerat arbete av Kulturskolans lärare, elever och framför allt medlemmarna i vår egen symfoniorkester.

Vår verksamhet har påverkats starkt av den pågående Corona-pandemin, vilket har lett  till att vi har varit tvingade att ställa in en stor del av planerade evenemang.

Vi har lagt ner ett stort arbete för att kunna erbjuda vår publik fina musikupplevelser under hösten.

Nu har restriktionerna på grund av pandemin lättats och vi kan med all sannolikhet genomföra konserter under hösten.

Vi ser fram emot en ljusnande framtid och en tid med många musikupplevelser och hälsar vår publik välkommen tillbaka!