Karlskoga Konsertförening vill erbjuda ett brett utbud av musikevenemang med hög konstnärlig kvalitet. Detta är möjligt tack vare skickligt och engagerat arbete av Kulturskolans lärare, elever och framför allt medlemmarna i vår egen symfoniorkester.

Vår verksamhet har påverkats starkt av den pågående Corona-pandemin, vilket lett till att varit tvingade att ställa in alla evenemang under det senare delen av vårterminen

Vi har lagt ner ett stort arbete för att kunna erbjuda vår publik fina musikupplevelser under hösten. Det blir konserter, där vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, dvs max 50 personer i publik  och orkester. Vi kommer därför kunna garantera ett socialt avstånd både för publik och orkestermedlemmar.   Vi kommer inte att erbjuda garderob eller biljettförsäljning  utanför konsertlokalen före konsert. Biljetter kommer endast att säljas via Turistbyrån och Ticketmaster.se

Välkomna!