Karlskoga Konsertförening vill erbjuda ett brett utbud av musikevenemang med hög konstnärlig kvalitet. Detta är möjligt tack vare skickligt och engagerat arbete av Kulturskolans lärare, elever och framför allt medlemmarna i vår egen symfoniorkester.

Vår verksamhet har påverkats starkt av den pågående Corona-pandemin, vilket har lett  till att vi har varit tvingade att ställa in en stor del av planerade evenemang sedan den senare delen av vårterminen.

Vi har lagt ner ett stort arbete för att kunna erbjuda vår publik fina musikupplevelser under hösten.
Många av de konserter som vi planerat har vi tyvärr fått lov att ställa in på grund av Regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner om antal personer  i publik  och orkester.

Nu har restriktionerna på grund av pandemin lättats och vi kan genomföra en konsert 9 juni!

Vi ser fram emot en ljusnande framtid och en tid med många musikupplevelser och hälsar er så småningom välkomna tillbaka!