Försäljning av nya och gamla frimärken
Värdering av material Karlskoga Bergslags Hembygdsförening visar bilder på Stationshus

Dags att köpa porto Julpost och porto brev före portohöjningen

 

KGA Filatelistförening och KGA Bergslags Hembygdsförening

Kontakt Matz 070-350 0586