Här kommer alla som är med i Lokala integrationsnätverket att finnas med med namn på organisation och länk till hemsida.

För att finnas med på sidan, skicka den information du önskar ha med till daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

ALEA Kompetenshöjning AB
Kontaktperson: Susanne Hansson
susanne.hansson@aleakompetens.se
Tel: 072 – 401 09 27

AME Karlskoga Kommun
Kontaktperson: Per Wassgren
per.wassgren@karlskoga.se
Tel: 070- 416 26 72

Kontaktperson: Khaled Taha
taha.khaled@karlskoga.se

Finsam
Kontaktperson: Mari Cedervall
mari.cedervall@finsam.eu
Tel: 070- 383 53 59

Karlskogaandan
Kontaktperson: Melisa Mujkic
karlskogaandan.varmlands@rfsisu.se

Karlskoga Folkhögskola
Kontaktperson: Jenny Brunnsgård
jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se

Kontaktperson: Ewa Josefsson
ewa.josefsson@karlskogafhs.se

Karlskoga hem
Kontaktperson: Besart Gashi
besart.gashi@karlskogahem.se

Kontaktperson: Patricia Eriksson
particip.eriksson@karlskogahem.se

Karlskoga Naturskyddsförening
Kontaktperson: Barbro Nordenhäll
bnordenhall@gmail.com
Tel: 070 675 14 34

Kultur och föreningsförvaltningen
Kontaktperson: Marina Sjödahl
marina.a.sjodahl@karlskoga.se

Länsstyrelsen
Kontaktperson: Ingela Fredriksson
ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se

Kontaktperson: Anabel Falkenström
anabel.falkenstrom@lansstyrelsen.se

Migrationsgruppen – Baptistkyrkan
Kontaktperson: Boo Thuvander
boo.thuvander@telia.com

Kontaktperson: Eva Lindbäck
lindback.se@gmail.com

Möckelnföreningarna
Kontaktperson: Sofia Tungfelt
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net
Tel: 070-3800715

Naturskyddsföreningen Örebro
Kontaktperson: Hala Buraq
hala.buraq@naturskyddsforening.se

Kontaktperson: Kajsa Grebäck
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se
072-546 01 06

NVB
Kontaktperson: Berhane Solomon
berhane.solomon@nbv.se
Tel: 073 058 32 60

RF-SISU Örebrolän
Kontaktperson: Magdalena Åsgärde
Magdalena.Asgarde@rfsisu.se   

Rädda Barnen
Kontaktperson: Kristina Nygren
christinanygren@telia.com

Röda korset
Kontaktperson: Lisbeth Karlsson
lisbethk49@gmail.com

Studiefrämjandet
Kontaktperson integration: Kim Björnfot
kim.bjornfot@studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson: 
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
Tel: 070 885 61 85

Vuxnas lärare Karlskoga
Kontaktperson: Madeleine Ljunglöf
madeleine.ljunglof@karlskoga.se
Tel: 070 416 22 03
Studie- och yrkesvägledare: Ann-Christin Brandt
annchristin.brandt@karlskoga.se
Styudie- och yrkesvägledare: Nina Rautatammi
nina.rautatammi@karlskoga.se