Frågor, idéer eller funderingar gällande Lokala integrationsnätverket?

Tveka inte att kontakta oss:

Möckelnföreningarna
Kyrkbacken 9
691 33 Karlskoga

Kontaktperson:
Sofia Tungfelt, Verksamhetsledare Möckelnföreningarna
Tel: 070 380 07 15
E-post: sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Webbansvarig:
Daniel Sanell, Webb & Medlemsansvarig Möckelnföreningarna
Tel: 070-380 02 12
E-post: daniel.sanell@mockelnforeningarna.net