Vi fortsätter på samma sätt som tidigare att bistå flyktingar och asylsökande och andra, med kontakter och rådgivning gentemot Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan med flera myndigheter och organisationer.

Vi tillämpar ”drop in” vid besök, undantagsvis kan vi boka en bestämd tid.

Normalt finns vi på plats i styrelserummet onsdagar mellan kl. 09.00 och 16.00 (ändrad tid)

Vi har tillgång till tolkar som kan hjälpa oss med arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinska och amhariska.

Vi som jobbar som volontärer är:

Välkomna!