Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder kostnadsfria kurser i det svenska språket och om det svenska samhället. Våra utbildningar finns i flera av länets kommuner och genom språknivågradering erbjuds du en kursplats som är anpassad efter dina förutsättningar.

Nivågradering ger dig rätt förutsättningar

Inför kursstart får du träffa våra ledare och göra ett språknivåtest. Därefter erbjuds du plats i en av våra utbildningar. Du kommer att få lära dig svenska genom bland annat grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också fördjupa dina kunskaper om Sverige utifrån samtal om vardagsnära händelser. Vårt arbetssätt bygger på att du är delaktig i lärandet och har möjlighet att påverka innehåll efter dina önskemål.

Våra ledare tar tillvara dina individuella behov

Flera av våra ledare är flerspråkiga och har egen erfarenhet av att lära sig svenska med ett annat modersmål. Vi fokuserar på språkliga färdigheter, där konversation utgör en stor del av utbildningen. Ledaren använder olika pedagogiska arbetssätt för att ge bästa möjligheter för inlärning. Undervisningen sker i dialogform, där du är delaktig i inlärningen och får stöd i att sätta upp individuella mål.

För mer information och anmälan,
vänligen kontakta:
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85