Barnkalaset i Degerfors

Barnkalaset anordnas för att ge barnen i Degerfors kommun en riktigt rolig stund där de kan prova på många aktiviteter. Lördag den 18 april mellan kl. 11.00 och 13.30 pågår Barnkalaset i Vallakyrkan. Barnkalaset har fri entré.

 

Barnkalaset arrangeras av: Vallakyrkan, Degerfors kommun, Pingstkyrkan, Gymnastikföreningen, innebandyklubben MHF, biblioteket, Försvaret, kulturföreningen Berget,  Scouterna, Musikskolan, m fl.

Information från Migrationsgruppen i Karlskoga

Vi fortsätter på samma sätt som tidigare att bistå flyktingar och asylsökande och andra, med kontakter och rådgivning gentemot Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan med flera myndigheter och organisationer.

Vi tillämpar ”drop in” vid besök, undantagsvis kan vi boka en bestämd tid.

Normalt finns vi på plats i styrelserummet onsdagar mellan kl. 09.00 och 16.00 (ändrad tid)

Vi har tillgång till tolkar som kan hjälpa oss med arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinska och amhariska.

Vi som jobbar som volontärer är:

Välkomna!

SVENSKA FÖR DIG SOM SÖKER ASYL

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder kostnadsfria kurser i det svenska språket och om det svenska samhället. Våra utbildningar finns i flera av länets kommuner och genom språknivågradering erbjuds du en kursplats som är anpassad efter dina förutsättningar.

Nivågradering ger dig rätt förutsättningar

Inför kursstart får du träffa våra ledare och göra ett språknivåtest. Därefter erbjuds du plats i en av våra utbildningar. Du kommer att få lära dig svenska genom bland annat grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också fördjupa dina kunskaper om Sverige utifrån samtal om vardagsnära händelser. Vårt arbetssätt bygger på att du är delaktig i lärandet och har möjlighet att påverka innehåll efter dina önskemål.

Våra ledare tar tillvara dina individuella behov

Flera av våra ledare är flerspråkiga och har egen erfarenhet av att lära sig svenska med ett annat modersmål. Vi fokuserar på språkliga färdigheter, där konversation utgör en stor del av utbildningen. Ledaren använder olika pedagogiska arbetssätt för att ge bästa möjligheter för inlärning. Undervisningen sker i dialogform, där du är delaktig i inlärningen och får stöd i att sätta upp individuella mål.

För mer information och anmälan,
vänligen kontakta:
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85

Framflyttat – Träff med Lokala Integrationsnätverket

Hej! Vi kommer pga Corona-viruset att flytta denna träff till ett senare tillfälle. Anmäl dig till att få inbjudan så får du information om när vi lägger träffen!

//MVH Möckelnföreningarna

 

Välkomna till nätverksträff med Lokala integrationsnätverket!

 

Detta blir årets andra träff och dagens värd är Finsam!

Som vanligt kommer vi ha fokus på vilka aktiviteter som är på gång hos just er för tillfället, vilka samarbetspartners ni söker eller annat ni vill berätta om.
Ta gärna med material ni vill dela med er av till nätverket.

 

Jag vill gärna komma!

Mötesanteckningar Nätverksträff 3/2-2020

Mötesanteckningar Lokala Integrationsnätverket

Tid: kl.13:30-15:30
Plats: 2020-02-03 i Föreningarnas hus

Närvarande organisationer och personer:

Möckelnföreningarna- Sofia Tungfeldt, Daniel Sanell, Ulrica Wedin,
Integrationsutvecklare- Stefan Bergqvist,
Finsam- Mari Cedervall,
Vuxnas lärande-Madeleine Ljunglöf,
NBV- Berhane Solomon,
Studieförbundet Vuxenskolan- Shahla Ojagh,
AME, Karlskoga kommun- Per Wassgren, Khaled Taha,
Rädda barnen- Kristina Nygren, Lena Johansson,
Karlskoga folkhögskola- Jenny Brunnsgård, Ewa Josefsson,
Naturskyddsföreningen- Hala Buraq,
Karlskogahem- Besarf Gashi, Patricia Eriksson,
Karlskogaandan- Melisa Mujkic,
Röda korset- Lisbeth Hall Karlsson,
ALEA Kompetenshöjning AB- Susanne Hansson,
RF-SISU- Helena Frisk Wesström,
Kultur och föreningsförvaltningen- Marina Sjödahl,
Migrationsgruppen Baptistkyrkan- Boo Thuvander, Eva Lindbäck,
Länsstyrelsen- Ingela Fredriksson, Anabel Falkenström,
Folkhälsoförvaltningen- Kristin Adamsson,
Arbetsförmedlingen- Britt Forsman

 

Inledning

Sofia hälsar välkommen och tackar Stefan Bergqvist för hans engagemang under åren som Integrationsutvecklare.

 

Nytt i nätverket

Ny hemsida som plattform där vi bl.a. kan finnas med för att enklare hitta varandra samt lägga upp nyheter och aktiviteter. Sidan ska även innehålla information om kommande träff samt enkel dokumentation om tidigare träffar.
Sidan är https://www.mockelnforeningarna.se/integrationsnatverket/
Om du vill finnas med på sidan ”Vi i nätverket” – skicka dina uppgifter till daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

En tanke är att försöka samla alla pågående projekt på nya hemsidan för att samarbeta mellan projekten. Hur detta ska göras är ännu inte färdigt.

Värden har ordet: Möckelnföreningarna arrangerar Bildas Familjekompis

Möckelnföreningarna startar upp ett nytt projekt. Familjer möts och relationer och integrering sker. Man äter ihop och barnen leker tillsammans.

Alla får en första träff på restaurang Akka, Terassen Karlskoga och ska sedan ha ytterligare två träffar där förslag på kostnadsfria aktiviteter kommer finnas.  Datum för första träffarna är 20/3, 24/4 och 29/5.  Vi söker familjer, både etablerade svenska och nya i Sverige. Ålder spelar ingen roll utan familjer matchas utifrån önskemål. Även ensamstående kan vara med. Kontakta Möckelnföreningarna om du vill ha inbjudningar och anmälningar.
https://www.mockelnforeningarna.se/familjekompis/

Informationspunkt: Kartläggning utomeuropeiskt födda i Karlskoga/Degerfors, Per Wassgren, Projektkoordinator AME

Per informerade om ett projekt som kartlagt utomeuropeiskt födda personer, för att klargöra var finns de, i vilka insater osv. Kartläggningen omfattade personer i åldern 16-64, födda utanför EU/EFTA-området. Detta är en del av vad man kommit fram till:

Man har sett att 47.5 % av männen är i arbete medan endast 36,7 % av kvinnorna. Personer som försörjs av VAB (föräldraförsäkring) skiljer män och kvinnor åt, 30, 6% av kvinnorna är inte i någon ekonomisk post alls, de har då inget arbete, inga studier eller bistånd. Hur ska man skapa en egen inkomst till dessa? Ca 500 personer i Karlskoga är lågutbildade och hur ska de ska nå egen försörjning. Hur satsar vi på de ca 30-50 personer med hög ålder, låg utbildning och ingen arbetslivserfarenhet. Hur hanterar vi introduktionsprogrammet på 200-250 personer som inte är klara med sin gymnasieutbildning. Finns det en dold problematik runt fysiskt- eller psykiskt funktionsnedsatta, finns det fler, och hur skapas en medvetenhet och hantering runt detta.

Lösningar kan vara nya gemensanna mål och i viss mån, nya mål. Samarbete och gemensamma insatser inom kommunen, Folkhögskolan, studieförbunden, sociala företag, civilsamhället, AF, Försäkringskassan, Regionen, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Kommunen har nyckelroll och ska bjuda in, även inom förvaltningarna, hitta nya samarbeten och söka nya projekt. Rapporten kommer läggas ut på hemsidan.

 

Laget runt idag

  • Karlskoga folkhögskola söker nu nytt projekt EFS med samarbete med Kommunen, Regionen och IF-metall.
  • Vuxnas lärande -Kommer att ha Hubbar för att höja den digitala kompetensen för nyanlända.
  • Språkkafét behöver volontärer – prata med Lotta på Biblioteket
  • Svenska från dag 1 för asylsökande ska startas upp på Karlskoga folkhögskola och behöver deltagare, kom gärna med tips!
  • Rävåskyrkan har läxhjälp på tisdagar mellan 15-16.30
  • Marina Sjödahl, Kultur och föreningsförvaltningen informerar om Idrottsfritids för integrering på Stråningstorpsskola på måndag eftermiddag (åk 4-6) samt torsdag eftermiddag för funktionsnedsatta
  • Britt Forsman, Arbetsförmedlingen, upplyste om att man öppnat upp för ett antal extratjänster igen.
  • Migrationsgruppen, Baptistkyrkan har drop in på onsdagar och detta är kostnadsfritt. Man har tolkar i 8 språk.
  • Anabel Falkenström, Länsstyrelsen, kommer lägga ut ett datum för ett möte om “Återvändarträff “-information om att återvända för individen på deras hemsida.

 

Övrigt

Har du en aktivitet eller nyhet som du vill skicka ut till nätverket? Skicka till daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

 

Nästa träff

Finsam är värd för nästkommande träff under ledning av Marie Cedervall

Adress: Bregårsgatan 12 C

Tid: Kommer inom kort

 

 

 

 

Inför första träffen med Lokala integrationsnätverket 2020

Runt om i länet pågår ett stort antal  projekt och insatser som ska främja integration. Detta sker i både offentlig- och ideell sektor. Det finns ett enskilt projekt som syftar till kartläggning av i vilka insatser människor födda utanför Europa finns. Kartläggningen genomförs av Karlskoga kommun och är pågående. Om vi kan se en samlad bild över vilka insatser och projekt som pågår kan vi tillsammans skapa mervärden i samverkan och även underlätta för organisationer som arbetar med att hjälpa personer ut i olika sammanhang. Första träffen 3:e februari kommer ha fokus på detta och vi vill gärna ha dina tankar och idéer hur vi kan komma vidare tillsammans.

 

Väl mött måndag 3:e februari kl.13:30-15:30 i hörsalen på Biblioteket!

//MVH Sofia Tungfelt, Möckelnföreningarna