Finsammässa 2021

Nätverksträff med Lokala integrationsnätverket

ÄNTLIGEN kan vi bjuda in till ett fysiskt möte med Lokala integrationsnätverket! 

Vi bjuds in till Finsams lokaler och får en närmare presentation av bl.a. ESF projektet Språka i samverkan. Givetvis vill vi höra hur ni har det i era verksamheter just nu så ta gärna med olika informationsmaterial om ni har.

När? Torsdag 9:e december kl.13:30-15:00
Var? Finsam Bregårdsgatan 12C
Hur? Finsam bjuder oss på fika, berättar bl.a. om Språka och vi går laget runt för att höra vad som händer och är på gång!

För att förbereda fikat behöver vi veta hur många som kommer så maila din anmälan till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net.

Väl mött!

MVH Sofia Tungfelt
Verksamhetsledare, Möckelnföreningarna

PS. Besök gärna Lokala integrationsnätverkets hemsida och kom med förslag och synpunkter på dess innehåll: www.mockelnforeningarna.se/integrationsnatverket

Promenader för kropp och knopp

Som du vet, ju mer du rör dig, desto bättre är det för din hälsa.
Nu kan du följa med oss ett par timmar per vecka på promenader som ger en positiv inverkan på hur du mår och gör dig gladare. Vi kommer att promenera i olika fina naturområden och du får vara med och upptäcka din omgivning. Du får träna kroppen och träna svenska ”språka mellan tallarna”.

Är du ny i Karlskoga så är det dessutom ett tillfälle att lära känna dina omgivningar och nya människor.

Startdatum: 29 maj
5 fredagsförmiddagar
Begränsat antal platser
Anmäla dig, senast 27 maj, till cirkelledaren Hala Buraq: hala.buraq@naturskyddsforeningen.se eller
0700-74 83 72
Arrangörer: projektet Grön i naturen – språka mellan tallarna 2
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Karlskoga kommun.

Fototävling | humlor

Vi utlyser en humle-fototävling!

I Sverige finns 40 olika humlearter. Hur många finns på din ort och hur många olika humlor kan du fånga på bild på samtidigt? Vi delar ut pris i två kategorier, i alla kommuner i länet. Priset är en fin bok om humlor och något gott.

Två kategorier i fototävlingen:
1. Snyggaste humlebilden
2. Flest olika sorters humlor (olika arter) på bild. Det behöver inte vara på samma bild eller vid samma tillfälle, men det ska vara från samma kommun.

Bilderna ska vara tagna i Örebro län. Lägg gärna upp dina bilder i Språka mellan tallarna-gruppen i din kommun, och skriv vilken plats bilderna är tagna på. Här hittar du alla grupper i länet: https://bit.ly/3dWxEkw
Vinnarna tillkännages 22 maj, på Biologiska mångfaldens dag.

Om du inte vill lägga upp bilderna i gruppen kan du mejla dina bidrag till hala.buraq@naturskyddsforeningen.se. Skriv på vilken plats och i vilken kommun bilderna är tagna.
Värd: Naturskyddsföreningen i Örebro län

Barnkalaset i Degerfors

Barnkalaset anordnas för att ge barnen i Degerfors kommun en riktigt rolig stund där de kan prova på många aktiviteter. Lördag den 18 april mellan kl. 11.00 och 13.30 pågår Barnkalaset i Vallakyrkan. Barnkalaset har fri entré.

 

Barnkalaset arrangeras av: Vallakyrkan, Degerfors kommun, Pingstkyrkan, Gymnastikföreningen, innebandyklubben MHF, biblioteket, Försvaret, kulturföreningen Berget,  Scouterna, Musikskolan, m fl.

Information från Migrationsgruppen i Karlskoga

Vi fortsätter på samma sätt som tidigare att bistå flyktingar och asylsökande och andra, med kontakter och rådgivning gentemot Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan med flera myndigheter och organisationer.

Vi tillämpar ”drop in” vid besök, undantagsvis kan vi boka en bestämd tid.

Normalt finns vi på plats i styrelserummet onsdagar mellan kl. 09.00 och 16.00 (ändrad tid)

Vi har tillgång till tolkar som kan hjälpa oss med arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinska och amhariska.

Vi som jobbar som volontärer är:

Välkomna!

SVENSKA FÖR DIG SOM SÖKER ASYL

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder kostnadsfria kurser i det svenska språket och om det svenska samhället. Våra utbildningar finns i flera av länets kommuner och genom språknivågradering erbjuds du en kursplats som är anpassad efter dina förutsättningar.

Nivågradering ger dig rätt förutsättningar

Inför kursstart får du träffa våra ledare och göra ett språknivåtest. Därefter erbjuds du plats i en av våra utbildningar. Du kommer att få lära dig svenska genom bland annat grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också fördjupa dina kunskaper om Sverige utifrån samtal om vardagsnära händelser. Vårt arbetssätt bygger på att du är delaktig i lärandet och har möjlighet att påverka innehåll efter dina önskemål.

Våra ledare tar tillvara dina individuella behov

Flera av våra ledare är flerspråkiga och har egen erfarenhet av att lära sig svenska med ett annat modersmål. Vi fokuserar på språkliga färdigheter, där konversation utgör en stor del av utbildningen. Ledaren använder olika pedagogiska arbetssätt för att ge bästa möjligheter för inlärning. Undervisningen sker i dialogform, där du är delaktig i inlärningen och får stöd i att sätta upp individuella mål.

För mer information och anmälan,
vänligen kontakta:
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85

Mötesanteckningar Nätverksträff 3/2-2020

Mötesanteckningar Lokala Integrationsnätverket

Tid: kl.13:30-15:30
Plats: 2020-02-03 i Föreningarnas hus

Närvarande organisationer och personer:

Möckelnföreningarna- Sofia Tungfeldt, Daniel Sanell, Ulrica Wedin,
Integrationsutvecklare- Stefan Bergqvist,
Finsam- Mari Cedervall,
Vuxnas lärande-Madeleine Ljunglöf,
NBV- Berhane Solomon,
Studieförbundet Vuxenskolan- Shahla Ojagh,
AME, Karlskoga kommun- Per Wassgren, Khaled Taha,
Rädda barnen- Kristina Nygren, Lena Johansson,
Karlskoga folkhögskola- Jenny Brunnsgård, Ewa Josefsson,
Naturskyddsföreningen- Hala Buraq,
Karlskogahem- Besarf Gashi, Patricia Eriksson,
Karlskogaandan- Melisa Mujkic,
Röda korset- Lisbeth Hall Karlsson,
ALEA Kompetenshöjning AB- Susanne Hansson,
RF-SISU- Helena Frisk Wesström,
Kultur och föreningsförvaltningen- Marina Sjödahl,
Migrationsgruppen Baptistkyrkan- Boo Thuvander, Eva Lindbäck,
Länsstyrelsen- Ingela Fredriksson, Anabel Falkenström,
Folkhälsoförvaltningen- Kristin Adamsson,
Arbetsförmedlingen- Britt Forsman

 

Inledning

Sofia hälsar välkommen och tackar Stefan Bergqvist för hans engagemang under åren som Integrationsutvecklare.

 

Nytt i nätverket

Ny hemsida som plattform där vi bl.a. kan finnas med för att enklare hitta varandra samt lägga upp nyheter och aktiviteter. Sidan ska även innehålla information om kommande träff samt enkel dokumentation om tidigare träffar.
Sidan är https://www.mockelnforeningarna.se/integrationsnatverket/
Om du vill finnas med på sidan ”Vi i nätverket” – skicka dina uppgifter till daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

En tanke är att försöka samla alla pågående projekt på nya hemsidan för att samarbeta mellan projekten. Hur detta ska göras är ännu inte färdigt.

Värden har ordet: Möckelnföreningarna arrangerar Bildas Familjekompis

Möckelnföreningarna startar upp ett nytt projekt. Familjer möts och relationer och integrering sker. Man äter ihop och barnen leker tillsammans.

Alla får en första träff på restaurang Akka, Terassen Karlskoga och ska sedan ha ytterligare två träffar där förslag på kostnadsfria aktiviteter kommer finnas.  Datum för första träffarna är 20/3, 24/4 och 29/5.  Vi söker familjer, både etablerade svenska och nya i Sverige. Ålder spelar ingen roll utan familjer matchas utifrån önskemål. Även ensamstående kan vara med. Kontakta Möckelnföreningarna om du vill ha inbjudningar och anmälningar.
https://www.mockelnforeningarna.se/familjekompis/

Informationspunkt: Kartläggning utomeuropeiskt födda i Karlskoga/Degerfors, Per Wassgren, Projektkoordinator AME

Per informerade om ett projekt som kartlagt utomeuropeiskt födda personer, för att klargöra var finns de, i vilka insater osv. Kartläggningen omfattade personer i åldern 16-64, födda utanför EU/EFTA-området. Detta är en del av vad man kommit fram till:

Man har sett att 47.5 % av männen är i arbete medan endast 36,7 % av kvinnorna. Personer som försörjs av VAB (föräldraförsäkring) skiljer män och kvinnor åt, 30, 6% av kvinnorna är inte i någon ekonomisk post alls, de har då inget arbete, inga studier eller bistånd. Hur ska man skapa en egen inkomst till dessa? Ca 500 personer i Karlskoga är lågutbildade och hur ska de ska nå egen försörjning. Hur satsar vi på de ca 30-50 personer med hög ålder, låg utbildning och ingen arbetslivserfarenhet. Hur hanterar vi introduktionsprogrammet på 200-250 personer som inte är klara med sin gymnasieutbildning. Finns det en dold problematik runt fysiskt- eller psykiskt funktionsnedsatta, finns det fler, och hur skapas en medvetenhet och hantering runt detta.

Lösningar kan vara nya gemensanna mål och i viss mån, nya mål. Samarbete och gemensamma insatser inom kommunen, Folkhögskolan, studieförbunden, sociala företag, civilsamhället, AF, Försäkringskassan, Regionen, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Kommunen har nyckelroll och ska bjuda in, även inom förvaltningarna, hitta nya samarbeten och söka nya projekt. Rapporten kommer läggas ut på hemsidan.

 

Laget runt idag

  • Karlskoga folkhögskola söker nu nytt projekt EFS med samarbete med Kommunen, Regionen och IF-metall.
  • Vuxnas lärande -Kommer att ha Hubbar för att höja den digitala kompetensen för nyanlända.
  • Språkkafét behöver volontärer – prata med Lotta på Biblioteket
  • Svenska från dag 1 för asylsökande ska startas upp på Karlskoga folkhögskola och behöver deltagare, kom gärna med tips!
  • Rävåskyrkan har läxhjälp på tisdagar mellan 15-16.30
  • Marina Sjödahl, Kultur och föreningsförvaltningen informerar om Idrottsfritids för integrering på Stråningstorpsskola på måndag eftermiddag (åk 4-6) samt torsdag eftermiddag för funktionsnedsatta
  • Britt Forsman, Arbetsförmedlingen, upplyste om att man öppnat upp för ett antal extratjänster igen.
  • Migrationsgruppen, Baptistkyrkan har drop in på onsdagar och detta är kostnadsfritt. Man har tolkar i 8 språk.
  • Anabel Falkenström, Länsstyrelsen, kommer lägga ut ett datum för ett möte om “Återvändarträff “-information om att återvända för individen på deras hemsida.

 

Övrigt

Har du en aktivitet eller nyhet som du vill skicka ut till nätverket? Skicka till daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

 

Nästa träff

Finsam är värd för nästkommande träff under ledning av Marie Cedervall

Adress: Bregårsgatan 12 C

Tid: Kommer inom kort