Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors

Samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Välkommen till
Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors

– Samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors

Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors

Funktionsrätt är en paraplyorganisation som arbetar intressepolitiskt. Varje län- och lokal organisation är fristående från Funktionsrätt Sverige. Vi har övergripande ansvar att förvalta och sköta verksamheten i vår föreningslokal.

Våra Aktiviter

Aktiviteter som genomförs under året är Vårmarknad & Hjälpmedelsdagen på Karlskoga lasarett, Julmarknad tillsammans med Karlskoga hem på Skrantahöjdstorget.

Medlemsföreningar

Medlemsorganisationer anslutna till Funktionsrätt Karlskoga-Degerfors

Astma Allergiföreningen Karlskoga-Degerfors  AAF

Karlskoga-Degerfors Diabetesförening SD

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet DHR

FUB Karlskoga-Degerfors FUB

Hörselskadades förening Karlskoga-Degerfors HRF

Föreningen Karlskoga-Degerfors HjärtLung HLF

Neuro Karlskoga-Degerfors NEURO

Riksförbundet för social och mental hälsa Karlskoga RSMH

Reumatikerföreningen Karlskoga-Degerfors R