Föreningen Funkis

Till Funkis är alla välkomna, oavsett vart du kommer ifrån.

Organisationsschema

Årsmötet väljer ut en styrelse som övergripande säkerställer att verksamheten följer föreningens stadgar.

Under styrelsemötena tar verksamhetsledaren upp förslag på hur verksamheten kan utvecklas och redovisar föreningens status.

 

Arbetsmiljö

För att nå ut till våra medlemmar som befinner sig på väldigt olika plats i livet använder vi oss av dessa figurer för att förmedla våra policys. Dessa utarbetas tillsammans med arbetstagarna med hjälp av undersökningar och direkta frågor om deras åsikt.