Vi har alla vant oss vid att ställa om på olika sätt under de senaste åren till följd av coronapandemin. Gällande klimatet och en hållbar framtid behöver ännu mer göras för vår framtid. Vi vill lyfta de aktiviteter ni gör och visa och ert engagemang för att ställa om till ett hållbart samhälle under några veckor i framtidens tecken!

Folkbildarna i Karlskoga/Degerfors planerar att sammanställa ett program Framtidsveckan 1-9 oktober 2022 i Örebro län.  Framtidsveckan uppmärksammar på olika vis hållbarhetsfrågor och har arrangerats i Örebro län i flera år på initiativ av ROS- Regional omställning i samverkan som är ett nätverk inom civilsamhället.  Under hösten kommer schemat sammanställas och hittas här.

I väntan på upplägget 2022 hittar du alla inslag från 2020 och 2021 under fliken Arkiv.

Under Framtidsveckorna vill vi lyfta aktiviteter, engagemang och tips för att ställa om till ett hållbart samhälle!

Mer info kommer finnas här inom kort!