Tid: onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 16:00 – 19:00

Lokal: Hörsalen, Karlskoga Bibliotek 

Deltagare: Representanter för Karlskogas föreningar

Det är dags att ta fram en ny vision för Karlskoga. Karlskogas Vision 2020 håller nu på att summeras och samtidigt tittar vi framåt. Under året kommer ett stort antal workshops att hållas med medborgare, föreningslivet, näringslivet, förtroendevalda, ungdomar och andra.

”Hur känns Karlskoga om 20 år?”

Det och några frågor till vill vi att just din förening är med och funderar på under några timmar tillsammans med oss den 3 oktober. Era idéer är värdefulla för oss i det fortsatta arbetet och vi ser fram emot ert deltagande.

Du som har ansvar i någon förening och är aktiv i föreningslivet är välkommen att delta.

Anmäl om du kommer och om du vill ha med dig någon extra person från din förening till asa.holmberg@karlskoga.se

Välkommen!