Föreningslivets eldsjäl 2021

Föreningslivets eldsjäl 2021

För tredje året vill vi dela ut ett pris för att lyfta personer som gör skillnad i föreningslivet. Vår region skulle inte vara densamma utan alla människor som gör en enorm insats för ett myllrande föreningsliv på många olika sätt. Vi vill fortsätta lyfta och hylla människor som gör detta möjligt så nu har du chansen att nominera en person till Föreningslivets eldsjäl 2021.

 

Priset

Vinnaren av Föreningslivets Eldsjäl kommer få en unik statyett tillverkad av Karlskoga Folkhögskolas konstlinje samt 5000 kr, skänkta av Bharat Forge.

Vem kan jag nominera?

Se framför dig en person som stämmer in på något av nedanstående, en person som:

  • arbetar för alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.
  • medvetet strävar efter att förbättra andra människors hälsa och välbefinnande, både det psykiskt och det fysiskt.
  • medvetet strävar efter att motverka utanförskap och som står upp för alla människors lika värde och rätt till en meningsfull fritid – och det oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsvariation.
  • får alla att känna sig lika välkomna och som står upp för jämställdhet och kamratskap.
  • är engagerad i en förening i Möckelnregionen

Nominera

Jag vill nominera:

Förening som den nominerade tillhör:

Telefonnummer till den nominerade:

E-postadress till den nominerade:

Nominering:

Nominerad av:


Jag vill vara anonym

Jag har läst och godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Möckelnföreningarnas integritetspolicy.

 

Juryn

När nomineringsperioden är stängd 31 januari sammanträder en jury för att bland alla nominerade välja ut vinnaren.
  • Juryn utgörs av Möckelnföreningarnas kanslipersonal, Möckelnföreningarnas ordförande samt två representanter från prisutdelare Bharat Forge.
  • Juryn har ensamt rätten att utse vinnaren.
  • Juryn meddelar endast vinnaren.
  • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Nominerade

Här kan du se de nominerade samt nomineringarna.

 

Jag vill få Möckelnföreningrnas nyhetsbrev