Här är FMN Kristinehamn och kontaktgrupps styrelse:

 

Styrelseordförande

Marita Jensen
Tel: 0736-38 11 23
E-mail: maritajensen1967@hotmail.com

 

 

 

 

 

Vice Styrelseordförande/sekreterare

Birgitta Engström Petersson
Tel: 0707-52 33 18
E-mail: birgitta@ar-konsult.com

 

 

 

 

 

 

 

Kassör

Carola Jansson

Tel: 0736-263750

E-mail: carolah@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Ledamot:

Anna Hallstensson

Tel:0790-737533
E-mail: anna_hallstensson@outlook.com

 

 

 

 

 

Ledamot:

Ann-Sofie Jansson

Tel: 0703-459679

E-mail: annsofie.janson@gmail.com

 

 

 

 

Ledamot:

Carola Jakobsson
Tel: 0768-18146

E-mail: c.sehlin@hotmail.com

 

 

 

 

Valberedning:

Vakant

 

 

 

 

 

Revisor Suppleant:
Daniel Carlryd Riks FMN

 

 

 

 

 

Revisor:

Hans Malmberg (avlidit 2021-04-02)