FMN Kristinehamn

Vi jobbar för att hjälpa närstående till missbrukare, och finns där även för dom.

Nystart maj 2019

Nystart maj 2019 – tidigare förening FMM är avslutad. Det fanns önskemål från bidragsgivare i kommunerna att föreningen skulle starta upp i Riks FMN regi.

Vid årsmötet i maj i FMN Kristinehamn togs beslut att bilda en kontaktgrupp i Karlskoga/Degerfors/Laxå.