Nyhet 2020:

FMN har fått möjlighet att samverka med Degerfors kommun i ett projekt som syftar till att öka kunskaperna kring ANDT med särskilt fokus på att stärka föräldrar. Detta skall ske bland annat genom anhörigstöd, föreläsningar, ett ”forum” där ungdomar i åldern 12-18 år får information om droger samt genom en plattform för föräldrar/anhöriga och ungdomar att diskutera fenomen och lära sig av varandra . Det kommer att hållas rådgivningssamtal, föreläsningar och öppet hus.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Örebro Län och pågår under hela 2020.

Öppet Hus kommer vi ha varje tisdag mellan kl. 18.00-20.00. Vi återkommer om start datum.

Vi finns på telefon 0707-591917 för stöd och rådgivning.

Varmt Välkomna!

Kontaktgrupp Karlskoga/Degerfors/Laxå

  • Vi träffas  på Info Center Medborgargatan 2 Degerfors
  • I Karlskoga finns vi i Möckelnföreningarnas lokal.
  • Tel 0707-591917
  • E-post k-hamn.kga@fmn.se
  • Plusgiro 400056-8