Nyhet 2020:

FMN har fått möjlighet att samverka med Degerfors kommun i ett projekt som syftar till att öka kunskaperna kring ANDT med särskilt fokus på att stärka föräldrar. Detta skall ske bland annat genom anhörigstöd, föreläsningar, ett ”forum” där ungdomar i åldern 12-18 år får information om droger samt genom en plattform för föräldrar/anhöriga och ungdomar att diskutera fenomen och lära sig av varandra . Det kommer att hållas rådgivningssamtal, föreläsningar och öppet hus.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Örebro Län och pågår under hela 2020 och har blivit förlängt till 2021-06-30 p.g.a. Coronan.

Öppet hus är inställt p.g.a. det rådande läget med pandemi och hög smittspridning. vi finns på telefon för Rådgivning.

Vi finns på telefon 0707-591917 för stöd och rådgivning.

NYHET: Under våren kommer vi att kunna erbjuda digitala rådgivningssamtal och även självhjälpsgrupper. Det kommer att ske via Zoom. 

Föreläsning den 14/4 digitalt. Ämne: ”Det är lugnt syrran” föreläsare Carola Jansson. Inbjudan finns på Degerfors kommuns hemsida och FB grupp.

Varmt Välkomna!

Kontaktgrupp Karlskoga/Degerfors/Laxå

  • Vi träffas  på Info Center Medborgargatan 2 Degerfors
  • I Karlskoga finns vi i Möckelnföreningarnas lokal.
  • Tel 0707-591917
  • E-post k-hamn.kga@fmn.se
  • Plusgiro 400056-8