Familjekompis

Vad är Familjekompis?

Familjekompis ger nysvenska familjer och etablerade svenska familjer chansen att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika villkor. Familjekompis finns idag i Örebro, Arboga, Hällefors, Lindesberg, Lekeberg och Karlskoga.

Du kan läsa mer om familjekompis i Örebro, Arboga, Hällefors, Lindesberg och Lekeberg på Bildas hemsida: www.bilda.nu/verksamhet/familjekompis

Hur fungerar det?

Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnats in. Målet är till exempel att de barnfamiljer som medverkar ska ha barn i ungefär samma ålder.

Ingen är fadder åt någon annan – familjerna träffas på lika villkor och lär känna varandra.

Bilda bjuder in till en första träff med middag, vilket tar cirka 2 timmar, därefter träffas familjerna vid ytterligare två tillfällen.

Anmälan till Familjekompis

Jag är*

Intressen hos familjen:

Jag har läst och godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Möckelnföreningarnas integritetspolicy.

Jag vill få Möckelnföreningrnas nyhetsbrev