Datum och tid: 13 mars 19:00

Plats: Karlskoga bibliotek, Hörsalen

 

  • Studerande från Karlskoga folkhögskolas utbildning i musikproduktion bjuder på underhållning.
  • Vi bjuder på enklare förtäring! Ange önskemål om ev. specialkost.

 

Anmälan senast 8 mars till Maud Nilsson:

maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

072-247 99 06

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari.

Motioner skickas till:

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal https://www.mockelnforeningarna.se/dokument/ och på Föreningsbyrån från och med den 13 februari.

 

Väl mött!

Möckelnföreningarnas styrelse